Топ-100 слів про Донбас: як писали і як нині описують регіон українські дослідники

Сучасному журналістові часто доводиться працювати з проблемами і наслідками мовної концептуалізації дійсності. Нерідко саме від доречно і вчасно використаного у публічному просторі слова залежить добробут, самопочуття, безпека і навіть життя людей. Журналістові, що планує подорож до зони військового конфлікту, слід бути особливо обачливим з прийняттям та поширенням певних лексем. Вони, як і супровідні відео чи фотоматеріали, формують усталені уявлення про причини, сутність, учасників, наслідки протистояння.

Для розуміння конфлікту на Донбасі варто зважати не лише на ті мовні конструкти, якими нині послуговуються політики, журналісти, аналітики чи інші інтерпретатори тамтешніх подій, але й на ті поняття, що описували цей регіон до російської агресії.

Всупереч поширеним думкам, регіон досліджувався і до початку військового протистояння та, в жодному разі, не став tabula rasa для українського суспільства. Експертним середовищем України написано чимало текстів з означеної проблеми.

Тож у цьому розділі Донбас подаємо зі семантичного погляду як комунікативну одиницю, представлену під кутом зору авторських інтенцій, висловів, дефініцій. Із масиву дослідницьких текстів ми вибрали ті, що найчастіше послуговувалися поняттям «ДОНБАС»1. Відібравши опубліковані дослідження соціально-гуманітарного напрямку2, розділивши їх на написані до початку конфлікту і підготовленні вже у процесі його розгортання – нами з’ясовано цікаві тенденції.

Неодноразово вживані у цих текстах слова3 подані у таблиці «Топ-100 слів про Донбас» (див. табл.) за частотою і пріоритетністю їх повторення (від найчастіше до менш використовуваних). У сукупності такі слова складають основу смислів, значень та до певної міри допомагають зрозуміти Донбас і його сприйняття аналітиками напередодні та вже у процесі розгортання конфлікту.

Усесторонні дослідження Донбасу не спрогнозували сьогочасних подій, а більшість дослідників не були готові до такого їх розвитку. Численні соціологічні зрізи, проведені спостереження, аналізи, експерименти, оцінки, експертизи не давали підстав для передбачення відкритого збройного конфлікту. До початку конфлікту про регіон пишуть як осередок праці, промисловості, життя, видобутку вугілля, машинобудування, освіти, впливу, ринкових відносин, металургії, традицій, творчості, господарства. Ці терміни зникають із Топ-100 після 2014 р., натомість аналітична лексика поповнюється абсолютно новими поняттями про Донбас та проблеми, що його оточують: збройний конфлікт, (не-)безпека, зовнішня агресія, втрати, непідконтрольні території, анексія, сепаратизм, зона загроз, геополітика, окупація, сила, статус, сценарій. У світлі нових викликів актуалізувалися проблеми регіональної субкультури, громадянської свідомості, ідентичності, мови, правопорядку, самоврядування, електронних комунікацій, інформаційної безпеки. Разом з тим, як і раніше регіональна специфіка Донбасу найчастіше описуються паралельно або у зв’язку зі складним соціально-економічним становищем, а також стійким тяжінням до радянського минулого.

Загалом семантичний аналіз дослідницьких текстів дозволяє підсумувати, що до 2014 р. про Донбас в Україні писали як про відносно успішний та впливовий регіон країни з вираженими соціально-економічними прагненнями і визнаною у загальнонаціональному масштабі значимістю. З початком конфлікту ці уявлення кардинально змінюються. Мовою української аналітики Донбас після 2014 р. найчастіше описують як зону небезпеки з виразними зовнішніми впливами та інтересами, але незмінними соціально-економічними прагненнями та проблемами. Характерно, що тепер регіон аналізується передусім як територія україно-російського та геополітичного протистояння, а також поряд з кримським питанням − як серйозний виклик державному суверенітету України. У експертному середовищі до 2013 р. сформувався особливий соціо-культурний тренд, що описувався за допомогою лексеми «ДОНБАС», але вже зараз маємо лише залишки відповідного асоціативного поля, досить розмитий і нечіткий образ, що швидко втрачає колишню привабливість.

ТОП-100 СЛІВ ПРО ДОНБАС

Топ-100 слів про Донбас в українських дослідженнях до війни

1. Донбас
2. українське
3. соціальне
4. регіон
5. національне
6. розвиток
7. орган
8. Донецьк
9. особливості
10. формування
11. процес
12. праця
13. економіка
14. населення
15. промисловість
16. життя
17. вугілля
18. роль
19. становлення
20. системи
21. реальне
22. суспільне
23. освіта
24. управління
25. функції

26. методи
27. модернізація
28. територія
29. державний
30. влади
31. специфіка
32. вплив
33. умови
34. механізми
35. форми
36. роботи
37. потенціал
38. культури
39. джерела
40. ринок
41. охорона
42. радянське
43. початок
44. великий
45. проблеми
46. традиції
47. стратегії
48. Луганськ
49. база
50. основа

51. простори
52. шлях
53. етапи
54. вітчизняний
55. контекст
56. приклад
57. час
58. Донеччина
59. дно
60. принципи
61. металург
62. центр
63. модель
64. технічне
65. шахти
66. чинники
67. досвід
68. виробничий
69. машинобудування
70. потреба
71. структура
72. ефективність
73. вдосконалення
74. тенденції
75. внесок

76. критерій
77. стимулювання
78. характер
79. пам’ять
80. педагог
81. конфесії
82. науковий
83. витрати
84. виховання
85. почуття
86. інфраструктури
87. інвестування
88. комплексний
89. район
90. урбанізація
91. етнокультурне
92. реконструкція
93. адміністрація
94. боротьба
95. творчість
96. книга
97. групи
98. трудовий
99. професійний
100. господарства

Топ-100 слів про Донбас в українських дослідженнях після початку війни

1. Україна
2. Донбас
3. конфлікт
4. національне
5. соціальне
6. регіон
7. суспільне
8. економіка
9. розвиток
10. Крим
11. інформаційне
12. наука
13. безпека
14. держава
15. час
16. інтеграція
17. особливості
18. сфера
19. населення
20. інститут
21. забезпечення
22. територія
23. процес
24. агресія
25. практика

26. зовнішня
27. система
28. трансформація
29. непідконтрольні
30. потенціал
31. стратегія
32. орган
33. втрати
34. схід
35. проблеми
36. виклики
37. Луганськ
38. етнонаціональне
39. область
40. центр
41. ситуація
42. досвід
43. сталий
44. влада
45. Майдан
46. повернення
47. ідентичності
48. анексія
49. збройна
50. самоврядування

51. пріоритети
52. актив
53. шлях
54. управління
55. радянське
56. питання
57. склад
58. архів
59. стан
60. чинники
61. ресурс
62. сепаратизм
63. електронний
64. індикатор
65. герб
66. боротьба
67. Донецьк
68. інструменти
69. дно
70. зона
71. порядок
72. тенденція
73. революція
74. специфіка
75. культура

76. інфраструктура
77. подолання
78. загрози
79. геополітика
80. громадянське
81. регулювання
82. переміщення
83. розмежування
84. район
85. лінія
86. елемент
87. правовий
88. Мінськ
89. врегулювання
90. роль
91. республіка
92. клас
93. окупація
94. мови
95. полегшення
96. гуманітарний
97. сила
98. статус
99. захід
100. сценарій

З Топ-100 зокрема зрозуміло, що цей регіон мислився і продовжує мислитися частиною України. Однак, якщо раніше його найчастіше описували у відносно позитивних термінах (формування, становлення, модернізації, вдосконалення, стимулювання, інвестування, реконструкції, урбанізації), то з 2014 р. Донбас все частіше асоціюється з проблемами інтеграції, забезпечення безпеки, трансформації, повернення, подолання, врегулювання, переміщення, розмежування, полегшення умов життя.

Текст: Ольга Волянюк